Protestera mot PTS censur av domännamn!

För tre veckor sedan lyckades en långvarig lobbykampanj från Bankföreningen och Handelsbanken, som har sin grund i att Handelsbanken för fem år sedan misslyckades att tvinga stiftelsen .SE att avregistrera en domän de ogillade, med att ålägga .SE att införa vad som närmast kan kallas censur av domänadresser. Både medier och myndigheter har fått känna av bankernas lobbyvrede, och nu har man efter att i våras ha ålagt Post & Telestyrelsen att granska .SE’s regler vid domänregistrering – vars rapport publicerades utan sedvanlig remissprövning av en jurist utan kunskap om branschen – att underrätta .SE att: Från och med 1…