För nästan ett år sedan rapporterade vi här på bloggen om hur många Twitter-användare det potentiellt finns i Sverige, baserat på en rapport från MSN. Då hamnade siffran på runt 195 000 aktiva användare. Nu visar en ny undersökning på att det istället handlar om betydligt färre.

Det är Hampus Brynolf, Intellecta Corporate, som har sammanställt en egen rapport kallad Twitter Census som presenterats på bl a Internetworld. Där drar han slutsatsen om att det finns 91 462 svenska twitterkonton totalt där 35 993 är aktiva konton (som skrivit minst två tweets senaste månaden), varav 11 000 som twittrar dagligen.

Tidigare har vi även sett en annan analys på Mattias Boströms blog där han kommer fram till siffran 20-25 000 svenska twittrare.

De siffror som vi rapporterade på 195 000 aktiva svenska konton står med andra ord i stark kontrast. Tyvärr finns det dock inget riktigt bra sätt att mäta vad den korrekta siffran egentligen är eftersom det inte är några uppgifter som Twitter själva delar med sig av. Istället får man förlita sig på olika metodiker, och det är här vi hittar anledningen till att det blir så olika bud.

Både den nya Twitter Census och Mattias Boström har förlitat sig på ‘data mining’-konceptet, att helt enkelt logga massvis av data från Twitter som de sedan filtrerar och på den vägen får en grund att basera slutsatser på. MSN använder sig istället av en census-metod som går ut på personliga intervjuer med en tillräckligt bred grupp människor att de statistiskt ska kunna representera svenska folket.

Det är såklart dramatiskt olika tillvägagångssätt, som båda har sina falluckor. Twitter Census räknar t ex enbart de twittrare som skriver på svenska, alla de som skriver på engelska (eller annat språk) faller bort. Dessutom har man behövt avgränsa sig till att analysera 1 miljon twitter-konton som grund. Dock har Twitter över 75 miljoner konton, varav mellan 10-15 miljoner betraktas som aktiva. Så även här finns en viss felmarginal förstås.

MSN’s valda intervjuformat kan lätt skeva till några små procent om de utvalda representanterna innehöll fler twitteranvändare än genomsnittet; och det räcker med dessa små diffar för att det ska bli stora sifferskillnader utslaget på hela befolkningen.

Var sanningen ligger vet förstås ingen, men dessa uppskattningar på mellan 10-25 000 riktigt aktiva användare känns både realistisk och trovärdig. Men den reella siffran på hur många svenskar som använder twitter på ett eller annat vis misstänker jag är markant större. Vad tror ni?

Discussion

  1. PingbullSE

    Overraskende lave tall på aktive Twitterbrukere i Sverige. Er du en Twittrer? http://fb.me/A0bvpmbl

  2. internetarbete

    Har det kommit några nyare siffror rörande antalet twitter-användare i Sverige? Har en bestämd känsla av att allt fler använder sig av twitter, men jag kan ha fel.