Enligt lagstiftningen är det helt okej för företag att köpa andra företags varumärkestermer i sökmotorer. Däremot är det kutym för oss som arbetar med sökmotormarknadsföring att aktivt ge våra kunder rådet att inte göra det. Att köpa andra varumärkestermer än för det aktuella varumärket kommer leda till krig. De enda som egentligen tjänar på att varumärke X köper varumärke Y är sökmotorerna och då primärt Google då det är den största sökmotoraktören i Sverige. Bättre är väl då att ingen köper någon annan utan istället utnyttjar generella termer, inom aktuell bransch, för att konkurrera inom ett segment.

Jag meddelade en av våra kunder att andra företag köper deras varumärkesord. Detta var inget som gillades varav vi bestämde att jag kontaktar de konkurrenter som gör detta och även att kunden själva tar upp frågan på ett branschmöte (med de största aktörerna inom el) vilket förhållningssätt som ska gälla på Google och andra sökmotorer. Energibranschen tog vid detta tillfälle beslut om att ta avstånd från denna form av marknadsföring.

Idag fick jag ett telefonsamtal av en stor aktör inom elbranschen där de meddelar att de kommer sluta att köpa min kunds varumärkesord och även andra konkurrenter.

Mission accomplished!

Discussion

  1. Vizeum Sverige

    Vizeum delar Wiselys inställning hur branschen bör hantera andra företags varumärkestermer i sökmotorerna. Bra… http://t.co/cgdtGV2q